NGĀ MANU KŌRERO 2018

E ngā kura o Waitaha, me Aoraki, me Te Tai Poutini e mātārae o te ao mārama , e whakarāmemene mai tātou ki te marae kōrero mō ā tātou rangatahi. kia piki ake te whakaaro, ko te reo ki te taumata. Mauria mai e ngā ihi, me ngā wehi o ngā mahi tīpuna . Haere mai ki te whakapiripiri Te Kura o ngā taitamariki o Ō -Tautahi. E tuwhera ana anō te waka huia kupu, Ngā Manu Kōrero 2018. Ka kō ka kō i ara e!

Kia ora koutou e ngā kura o Waitaha Aoraki, huri atu ki Te Tai Poutini.

This year Te Kura Tuarua o Pūtaringamotu is honoured to host the Regional Ngā Manu Kōrero Speech Contest 2018 which will be held on Friday 22 June 2018 at Riccarton High School, Christchurch.

Livestreaming of the event will be available throughout the day:

Manu Kōrero Senior livestream link: http://bit.ly/manuksenior

Manu Kōrero Junior livestream link: http://bit.ly/manukjunior

Manu Kōrero Live updates link: http://bit.ly/manukupdates

2018 NGĀ MANU KŌRERO TOPICS

Students can choose a topic from the following list:

English

 1. The best project I will ever work on is me.
 2. Strong values are just as important as academic achievement.
 3. Mana  – To inherit or earn?
 4. The purpose of education is to create possibilities …
 5. Mobilise te reo …
 6. Guidelines to raising a digital native.
 7. Trust ME with OUR future.
 8. The goals and dreams I have to ensure a perfect life …
 9. I am going to make an “APP”.
 10. 10 ways to teach me.

Māori

 1. Nā te waewae i kimi atu.
 2. Māku anō tōku ao e waihanga.
 3. Pakeke mā!  Kia mau ki te rongomaiwhiti o te tauira.
 4. Te aroaro ka tahuri ki te angitū, e kore e tau ki raro.
 5. Kei ngā mātanga o te reo!  He aha i hē ai te reo o te rangatahi?
 6. E toa ai a Whiro, me nohopuku noa a Kou tangata!
 7. Te manu hangarau, he kōpara kairērere.
 8. Ngaro atu ki tāwāhi, tanumia ki tāwāhi.
 9. Kei roto i au ngā pūmanawa ō ngā Atua.
 10. Tōku ao Māori ka tata ngaro nei.